Dotacja IT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
 
Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesie zarządzania firmą połączone z wprowadzeniem nowych usług drogą do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym
 
Zakład Usługowo-Handlowy EUROMOT Sp. z o.o.
 
Wartość projektu: 518 542,70 PLN Wartość dofinansowania: 189 193,41 PLN
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Zapytania ofertowe - ostatnia aktualizacja 05-05-2014r
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
facebook